Nieuwe vertrouwenscontactpersonen

Even voorstellen: mijn naam is Marja Heerkens, 60 jaar oud en mijn naam is Daan van Baar, 48 jaar oud en vanaf dit seizoen zijn wij vertrouwenscontactpersonen (VCP) binnen vv Baronie. Daarmee zorgt vv Baronie ervoor dat de leden een keuze kunnen maken bij wie zij zich met hun klacht willen melden.
Ik, Marja, ben moeder van 2 dochters en een trotse oma van 2 kleinkinderen en nog een op komst. In het verleden mocht ik een van de bestuurders zijn van de stad Breda en als zodanig heb ik ook te maken gehad met vertrouwelijke zaken en persoonlijke dossiers van mensen. Daarbij heb ik het altijd belangrijk gevonden dat mensen zich gehoord voelen en zich serieus genomen voelen. Deze ervaring zet ik graag in bij vv Baronie.
Ik, Daan, ben vader van 3 kinderen, waarvan er twee in de jeugd bij Baronie voetballen. In het dagelijks leven ben ik psychiater. Vanuit mijn werk heb ik veel ervaring met complexe situaties en de vertrouwelijkheid die gevraagd wordt om daar goed mee om te gaan. Goed luisteren naar het verhaal van degene die tegenover je zit is daarbij een belangrijk uitgangspunt.

Als VCP zijn wij binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt voor sporters, ouders van sporters en vrijwilligers binnen de club die vragen, opmerkingen of ervaringen hebben met enige vorm van grensoverschrijdend gedrag (zoals seksuele intimidatie, agressie, pesten, discriminatie of fraudeleus handelen). Het kunnen doen van je verhaal en het kunnen uiten van je emoties is daarbij de eerste stap.
De melding wordt altijd vertrouwelijk behandeld. Toch zijn er grenzen aan deze vertrouwelijkheid. Elke melding zal eerst anoniem met het bestuur worden besproken. Als er vervolgens sprake blijkt te zijn van een strafbaar feit of als de veiligheid van een of meerdere leden in het geding is, zal in overleg met het bestuur gekeken worden welk deel van de informatie zal worden doorgeven (b.v. bij het doen van aangifte bij politie in geval van een strafbaar feit). Opheffen van de vertrouwelijkheid gebeurt altijd in overleg met de melder.

Van belang is om te weten dat wij in onze rol als VCP geen hulpverlener zijn, maar wel samen met de melder kunnen kijken op welke manier er een passend vervolg gegeven kan worden aan de melding. Dit kan doorverwijzing zijn naar een hulpverlenende instantie, maar ook het zoeken naar personen binnen de vereniging die de melding verder kunnen oppakken.

Voor meer informatie verwijzen wij naar het protocol sociaal veilige sportomgeving ten behoeve van grensoverschrijdend gedrag van het NOC–NCF (https://www.nocnsf.nl/stream/protocol-sociaal-veilige-sportomgeving-tbv-seksuele-intimidatie) en de gedragscode voetbalvereniging Baronie (https://vvbaronie.nl/files/gedragscode_5e_versie%20mei.pdf).
Onze mailadressen zijn: mp.heerkens@gmail.com en vanbaardaan@gmail.com.

Misschien vindt u dit ook leuk Meer van deze auteur

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.